TVOJE POVAHA PODLE DATA NAROZENÍ

Napsal LaveLLuLu (») 16. 10. 2011, přečteno: 1324×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Jednoduše kolikátého si se narodila ? (Např.5,6,26,...)

A kouni se na číslo.

1. Nezávislost

Dívka narozená první den v měsíci je nezávislá a schopná hluboké lásky. Je vnímavá, čestná a přímá. Má tvůrčí dar myšlení, schopnost prosadit své cíle a vůdčí sílu s jasným pohledem do budoucna. Je sebevědomá, ctižádostivá, dynamická a vynalézavá. Spoléhá se na sebe.

Nedostatky: Zahleděnost do sebe, žárlivost, panovačnost, neústupnost. Prosazuje si své "ego", nesnáší kritiku. V honbě za seberealizací přehlíží druhé. V partnerském vztahu je tvrdohlavá. Při neúspěchu propadá smutku a pesimismu.

2. Družnost

Je ohleduplná, empatická, oddaná a citově založená. Pracuje pro druhé a je rodinně založena. Je to romantička s uměleckými sklony. Má jemnou povahu, řídí se intuicí. Ráda dává i dostává. Vážně rozhodnutí dělá až po důkladném promyšlený.

Nedostatky: Přecitlivělost, zranitelnost, sklony obviňovat druhé, citová manipulace či závislost na nich - hlavně vůči partnerovi. Chybí jí odvaha, ctižádost a rozhodnost.

3. Kamarádství

Tato dívka je společenská, kamarádská a činorodá. Má spoustu nápadů. V milostném vztahu chce být nezávislá. Je smělá, aktivní a iniciativní. Zbožňuje úspěch, má dobrý vkus. Umí dělat najednou více činností.

Nedostatky: Povrchnost, výstřednost, přílišná ctižádostivost, žárlivost, výbušnost. Když je nervózní, vyčítá, kritizuje a působí na city druhého. Má diktátorské sklony.

4. Vyrovnanost

Je praktická, vyrovnaná, rozhodná a konzervativní. Má vynikající organizační schopnosti. V partnerském vztahu je srdečná, štědrá a věrná. Tvrdě pracuje, aby dosáhla jistoty. Potřebuje vášnivého, stálého a tolerantního partnera.

Nedostatky: útočnost, hrubost, sobeckost, sklon všechno kritizovat. Měla by si dát pozor na melancholické nálady.

5. Vnímavost

Je vnímavá, otevřená, odvážná a energická. Má ráda pokrok, nesnáší omezování, změny jí nedělají problém. Má pozitivní vliv na lidi, umí s nimi komunikovat. Je srdečná, veselá a pohotová. Dokáže riskovat. Potrpí si na úspěch a ocenění.

Nedostatky: Neurotičnost, náladovost, nedotknutelnost a hádavost. Ráda si vymýšlí a podvádí. Vnucuje své názory druhým. Snadno podléhá stresu. Je nestálá a ve vztahu potřebuje svobodu.

6. Harmonie

Potřebuje lásku a teplo domova. Hledá partnera na celý život. Je laskavá, citlivá a ohleduplná. Miluje rodinu a lidi a k životu potřebuje harmonický partnerský vztah. Umí si najít čas na sebe i na druhé. Je spravedlivá, vnímavá, romantická a oddaná. Důležitá je pro ni práce v týmu.

Nedostatky: Lenost, pomstychtivost. Při nedostatku pochopení a lásky se u ní projeví sklony k závislostem a depresím.

7. Zkušenost

Má dar poslouchat svůj vnitřní hlas a má léčitelské schopnosti. Je to citlivá, vstřícná a vnímavá osoba. Věří hlavně sama sobě. Často se ocitá tváří v tvář výzvám, které jsou hybnou silou osobního růstu. Dokáže dobře analyzovat vzniklé situace. Je dobrosrdečná.

Nedostatky: Úzkostlivost, naivita ve vztazích - často vnímá partnera nerealisticky. Má sklon k závislostem. Neodpouští a mívá trýznivé pocity.

8. Rovnováha

Tato osoba má spoustu energie a vůdcovské sklony. Je inteligentní, bystrá, podnikavá, odhodlaná a pracovitá. Důležitou roli u ní hrají peníze, úspěch a postavení.

Nedostatky: Neústupnost, nenasytnost, zneužívání postavení. Rada kritizuje a vymýšlí si. Chce získat výhody na úkor jiných. Je netolerantní, agresivní, panovačná a tvrdohlavá. Osmička je ovšem karmické číslo - co dělá druhým, vrátí se jí vícenásobně.

9. Uvážlivost

Dívka narozená devátý den v měsíci je velmi citlivá a spolehlivá. Pravdu řekne až po důkladném uvážení. Chce být zachránkyní. Je přátelská a vážná. Hledá hlubší smysl života. Je ctižádostivá, tvůrčí, upřímná, nezávislá a současně odpovědná. Dokáže čelit těžkým situacím. Vychutnává si pocty a slávu. Má vynikající organizační schopnosti.

Nedostatky: Nesnesitelnost a nedotknutelnost. Dá se snadno vyprovokovat. Je impulzivní, agresivní, někdy až krutá. Měla by si dát pozor na vnitřní neklid. Chyby hledá v druhých.

10. Síla

Tato osoba je emocionálně silná, nezávislá a sebevědomá. Hlídá si soukromí. Úspěchu dosahuje tvrdou prací, má vůdcovské sklony. Dokáže prosadit své cíle a zájmy.

Nedostatky: Je těžké jí rozumět. Bývá závislá na druhých lidech. Je nadřazená a neústupná, což způsobuje napětí ve vztazích.

11. Citlivost

Je citlivá, intuitivní a charismatická. Má revoluční myšlení a autoritativní chování. Také je známá jako perfekcionistka.

Nedostatky: Hněv a výbuchy emocí, tvrdohlavost, sobeckost, snaha manipulovat s druhými.

12. Všestrannost

Tato osoba je činorodá a myšlenkově velmi bystrá, všestranná a profesionální schopná. Má smysl pro rodinu. Je otevřená, přátelská a společenská, cílevědomá a tvůrčí.

Nedostatky: Rozhoduje se chaoticky, na poslední chvíli. Pociťuje stavy úzkosti a napětí. Žárlí a je majetnická. Pozor na hněv, pomstu a prudké emoce. Chyby hledá na druhých.

13. Zranitelnost

Samostatná, ctižádostivá, věrná, otevřená a oddaná - takto lze charakterizovat dívku narozenou třináctého. Tvrdě pracuje na získání materiální jistoty. Je praktická, spolehlivá, s dobrými organizačními schopnostmi. Stále hledá nové příležitosti a cíle.

Nedostatky: Urážlivost a nedotknutelnost. Někdy dokáže velmi ublížit řečmi. Měla by si dát pozor na výbuchy hněvu a konflikty. Prosazuje si své cíle bez hledání kompromisu.

14. Cílevědomost

Zařizuje si život podle vlastních představ. Tvrdě pracuje, je cílevědomá, zná hodnotu peněz. Má předpoklady k tomu, být dobrá v podnikání a obchodě. Je ohleduplná, pozorná a pohotová. Změna jí přináší nové podněty v činnosti. Je samostatná, odpovědná a přizpůsobivá.

Nedostatky: Impulsivnost, podceňování druhých. Těžko zapomíná na křivdy. Může se stát diktátorkou.

15. Odvaha

Je vnímavá, citlivá a nezávislá. Ale také hrdá, pracovitá a tvůrčí. Touží po majetku a popularitě. Je pečlivá a laskavá, ale vyhovuje jí i volnost a nevázaný život.

Nedostatky: Vzdorovitost, neústupnost, pomstychtivost. Měla by si dát větší pozor i na emocionální nevyrovnanost.

16. Přímočarost

Má jasný názor na to, co je v životě dobré a co zlé. Bouří se proti netoleranci. Má dobrou pozorovací schopnost. Je něžná a milá. Dobře vychází s druhými, má léčitelské schopnosti a inklinuje k duchovnímu životu. Smysl života hledá v pomoci druhým. Dokáže na sebe převzít odpovědnost.

Nedostatky: Neprůbojnost, přecitlivělost. Trpí nejistotou, je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Má sklon k provokaci a rebelství.

17. Odolnost

Tato osoba má sílu a odvahu. Je citlivá, ctižádostivá, výkonná a pracovitá, myslí logicky. Má vůdčí schopnosti, úspěchu ovšem dosáhne až ve zralém věku. Je také společenská a materiální založena. Velmi důležitý je pro ni kvalitní milostný vztah.

Nedostatky: Náchylnost k dramatickým citovým projevům, zlost, vrtošivost. Její postoj přináší vnitřní konflikty. Myslí jen na sebe. Nestrpí odpor. Měla by si také dát pozor na posedlost úspěchem a majetkem.

18. Odpovědnost

Tato dívka je silná a zdatná. Stále pátrá po moudrosti a pravdě. Dokáže překonat těžké situace. Je materialistka a vše dělá kvůli nabytí majetku. Touží po uznání. Je chytrá, ambiciózní, má organizační schopnosti a silnou vůli.

Nedostatky: hněvivost, nedotknutelnost, žárlivost, hrubost, krutost. Její život je plný dramatických změn. Bývá také zlomyslná.

19. Sounáležitost

Má velkou sílu a elán. Je intelektuálně založená, trpělivá a snaží se vyhovět druhým. V milostných vztazích je oddaná. Je úspěšná, vynalézavá a tvořivá. Věří sama sobě.

Nedostatky: Nevyrovnanost, náladovost, nadřazenost, žárlivost, nedůvěra. Je také tvrdohlavá a výbušná a pozor by si měla dát na hněv a sebelítost. Jde bezhlavě za svým cílem.

20. Intuice

Dívka narozená dvacátého je citlivá, oddaná a laskavá. Partner a milostný vztah hrají v jejím životě důležitou roli. Potřebuje lásku, něhu a harmonii. Je trpělivá, otevřená, spory řeší dohodou.

Nedostatky: Zlost, nervozita. Rychle mění názor a často trpí ztrátou sebevědomí.

21. Pochopení

 

Má velký potenciál. Snaží se pochopit druhé. Je společenská a diplomatická. Důležitá je pro ni komunikace, umí se prosadit. Má pozitivní přístup k životu. V milostném vztahu je ohleduplná a něžná.


Nedostatky: Dokáže ublížit řečmi, má sklony k rozčilování. Měla by si dát pozor na střídání nálad, chamtivost a vyvolávání sporů.

22. Vytrvalost

 

Tato osoba je citlivá a laskavá. Potřebuje proto oporu partnera. Má organizační schopnosti, ve svém povolání je výkonná a přesná. Touží po dosažení svých snů. Důležitou roli v jejím životě hraje rodina.

Nedostatky: Pocity křivdy, výbuchy emocí, nedostatek sebedůvěry. Je necitlivá k potřebám druhých.

23. Samostatnost

Rozhoduje se sama a nedá se ovlivnit. Žije svůj vlastní život. Někdy se zdá, že chce svobodu, ale ve skutečnosti potřebuje partnera. Je citlivá, něžná, milá a chce být milována. Je pilná a šikovná. Touží po realizaci svých představ.

Nedostatky: Přelétavost a nestálost. Těžko se s ní diskutuje o věcech, které neodpovídají její představě. Pokud nedokáže udržet rovnováhu ve vztahu, žije bez lásky, lásku věnuje majetku.

24. Přívětivost

Tato osoba je velmi kamarádská, ochotná, velkorysá, něžná a laskavá. Má ráda harmonii a krásu. Velmi důležitý je pro ni rodinný život. Má dobré srdce a snaží se pomáhat druhým. Je pilná a konstruktivní, vždy hledá dohodu a snaží se vyjednávat.

Nedostatky: Nejistota, nízké sebevědomí, tajnůstkářství. Nesnáší stres. Měla by si také dát pozor na deprese a výbuchy emocí.

25. Nenáročnost

Je to skromná a nenáročná osoba, tvořivá, zábavná, má umělecké sklony. Umí naslouchat druhým. Je také společenská, přitažlivá, praktická a trpělivá. Má analytické myšlení, dokáže využít příležitost. Pro život potřebuje citlivého partnera.

Nedostatky: Nerozhodnost, náladovost a podléhání emocím. Nedokáže čelit stresovým situacím v lásce, bývá závislá na druhých. Mívá pocity křivdy.

26. Průbojnost

Tato osoba je citlivá, laskavá a chápající. Má velkou vnitřní sílu, která jí pomáhá překonávat překážky. Má organizační a vůdčí schopnosti, je pracovitá, ctižádostivá, diplomatická a velkorysá. Dokáže motivovat druhé. Vztahy a kariéra jsou pro její život velmi důležité. Touží po bezpečí. Potřebuje udržet rovnováhu z hlediska plnění karmických úkolů.

Nedostatky: Arogance, krutost, pomstychtivost, pýcha a přeceňování vlastních schopností.

27. Svědomitost

Citlivá, poctivá, pragmatická a konzervativní - taková je dívka narozená v tento den. Je podnikavá, dokáže prosadit své plány a myšlenky. Důležité jsou pro ni rodina a milostný vztah. Rozhoduje se po až důkladné úvaze.

Nedostatky: Nevěří si, má sklony k sebeničení a nervovému zhroucení. Často kritizuje a obviňuje druhé.

28. Rozporuplnost

Je nezávislá a snaží se o úspěch. Řídí se nejprve citem, pak teprve rozumem. Ráda má vše pod kontrolou. Oceňuje spolupráci a dokáže motivovat. Partnerský vztah a rodinná pohoda jsou pro ni velmi důležité. Je něžná, milující, starostlivá, ale i dynamická, pokroková a ambiciózní.

Nedostatky: konfliktnost, dominance, diktátorství. Někdy je nositelkou hněvu a nepřejícnosti.

29. Nepřehlednost

Je to citlivá a vnímavá osoba. Má velký potenciál mimosmyslového vnímání, silnou intuici, hledá pravdu. Je pracovitá a vynalézavá. Snadno navazuje kontakty a je přitažlivá.

Nedostatky: Zranitelnost. Má snahu spíše otupovat svoje city, než je řešit. Občas je výstřední.

30. Ráznost

Tato osoba vyniká kreativitou a bystrostí. Je vynalézavá, má své kouzlo. Dokáže tvrdě pracovat, aby dosáhla pohodlí a komfortu. Je přátelská, společenská, se smyslem pro humor. V milostném vztahu je pro ni důležitá komunikace.

Nedostatky: Kritičnost, vypočítavost. Umí zneužít svých schopností k získání svých cílů. Má ostrý jazyk a sklony manipulovat s druhými. Měla by si dát pozor i na žárlivost a nepřejícnost.

31. Motivace

Tato osoba vyniká vysokou mentální energií. Je ochotna udělat vše k dosažení úspěchu. Vyhledává společnost inteligentních lidí. Je odvážná a má vůdčí sklony. Důležitá je různorodost v její činnosti.

Nedostatky: Povrchnost, neserióznost, sklon ke lhaní a podvádění. Je zlomyslná, panovačná a zneužívá bezbrannost druhých. Pozor na nadřazenost.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a šest